01 פברואר 2023

נציגי ש״ס ויהדות התורה, בכנסת ישראל, אין לכם שום מונופול על היהדות.

נציגי ש״ס ויהדות התורה, בכנסת ישראל, אין לכם שום מונופול על היהדות.

70 פנים לתורה אבל הם לא נמצאים שם.
הם זייפני היהדות, הם משמרים את התצורה החיצונית, את המעטפת של היהדות, אבל את כל התכנים הם מסלפים יום-יום. את הרוח של מסורת ישראל, את המקורות שלנו – זייפו הכל.

במקרה שלהם, באמת נכון להגיד ״כמה שמתקרבים יותר למוסדות ש״ס ויהדות התורה – ככה מתרחקים יותר מאלוהים״.

מאיפה הם הביאו שאסור להיות לוחם? לא מעט מגדולי ישראל היו גם לוחמים למופת. מה אומר משה רבנו ליהושע בן נון, וכך כתוב בספר שמות: ״ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק״.
דוד המלך גם עבד וגם היה לוחם…
ברק בן אבינעם,
יהודה המכבי,
שמעון בר כוכבא,
כולם היו לוחמים.

גם בתחילת הדרך, כאן במדינת ישראל, גם ח״כים מיהדות התורה וגם אדמו״רים היו לוחמים ואף אחד לא ראה בזה דבר פסול.
גם סגן השר לשעבר אברהם רביץ ז״ל מיהדות התורה היה לוחם בלח״י וידע לשיר את ההמנון שכתב אברהם שטרן (חיילים אלמונים).
וגם האדמו״ר מסרט ויז׳ניץ אליעזר הגר ז״ל, התגייס לצה"ל ושירת בחטיבת כרמלי ואף נפצע בקרבות על רמת יוחנן באזור עמק זבולון והוגדר כנכה צה"ל.

מי אמר שלנשים אסור להיות חלק ממערך הביטחון של עם ישראל?
דבורה הנביאה,
יעל אשת חבר הקיני – סיסרא.
יהודית- הרגה את שר הצבא האשורי של נבוכדנצר (ערפה את ראשו).
שרה אהרונסון,
חנה סנש,
מעל 850 חללות צה״ל,
כ-1000 נשים שנהרגו כלוחמות מאז החל המאבק על ארץ ישראל.

גם המאבק בעלייה והניסיון לבטל את חוק השבות, הכל בניגוד למסורת ישראל.
בואו נחזור למקורות, מה כתוב שם? ״ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים״.
בכלל כל מה שלמדנו מתוך המקורות – ״שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה״.

דיברנו הרבה פעמים על רות מואביה, אבל בירושלים יש רחוב, אתם מכירים את הרחוב הלני המלכה?…
הגבעונים…150,000 איש גוירו.
גיור האדומים – תקראו אצל יוסף בן מתתיהו… (הורדוס)
תקופת הגאונים (בין המאה ה-6 למאה ה-11)…
אשתו של יוסף בתו של פוטיפרע – אוסנת- אימם של מנשה ואפרים. (דינה מסיפורי שכם).

מי אמר שאסור לעבוד? הרמב״ם ורש״י…
הלל הזקן היה חוטב עצים.

הרמב״ם בחיבור ההלכתי המונומנטלי שלו- ״משנה תורה – הלכות תלמוד תורה״ כותב:
״כל מי שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חילול השם״.

בניגוד אליהם, אני ו״ישראל ביתנו״ מתנגדים לחילול השם- אנחנו מכבדים את מסורת ישראל.
הרמב״ם מוסיף וכותב ״כל התורה שאין עימה מלאכה – סופה בטלה וגוררת עוון".

כל מה שהם עושים, הם פוגעים בציבור החרדי, הם רק רוצים להדק את השליטה בו, לחזק את התלות של הצעירים והצעירות של המגזר החרדי בממסד של ש״ס ויהדות התורה.
הם רוצים אותם ללא השכלה, ללא פרנסה, תלויים בהם ב-100%.

כשנחזור לממשלה כל מה שנלקח בכוח – הכל נבטל.
כל מה שכרגע הושג בסחטנות ובאיומים לא נשאיר כלום.
רק צריך לזכור שלא לעולם חוסן.